Pääsivu

Tsaarinaikainen hallinto

Britanniasta on opiksi

Ministeri Vehviläisen voima vaikuttaa ja tahto toteuttaa?

Tilastotkin todistavat junien myöhästelyn

Henkilöjuna Joensuuhun

Rautateiden ongelma ydin on VR:n monopoliasema

Kaukojunia voisi käyttää lähiliikenteen tarpeisiin

Yöjunaselvitys haisee

Vr-yhtymän yksinoikeus harkintaan

Olisiko henkilöliikenne sittenkin mahdollista?

Eduskuntavaalit ja yöjunat

Sinisten vaunujen romutus arveluttavaa

Junalla Helsinkiin - yöjunalla olisi tarve

Lähijunia Ouluun vaikka heti

On jo aika vapautua VR:n kahleista

Taitaa olla yöjunakapinan aika

Yöjunat ja yhdenvertaisuus

Sisämaan yöjunayhteydet ja liikenneministeriön uskottavuus

Vr Oy ja julkinen palvelu

Sisämaan yöjunayhteydet palautettava

Ministeri Vehviläinen valitsi puolensa

Kemijärven yöjunasekoilu

Kysymys on palveluasenteesta

Junapysäkkien lakkauttaminen järjettömästi perusteltu

Uudenkaupungin junakeskustelu ajautunut sivuraiteelle

Yöjuna Koillismaalle?

VR:n liikennemonopoli harkintaan

Rataverkko demokratian aikaan

Kritiikkiä faktapohjalta. kiitos!

Taavetin juna-aktivistit Kemijärven tiellä

Kuluista perillä vain harvat

Pikajunalla vanhaa rataa

Miksi juna ei kulje Pieksämäelle?

Siniselle vaunukalustolle löytyy käyttöä

Yöjunalla Vuokattiin

Hallitus

Linkkejä

 

AJATUKSIAMME RAIDELIIKENTEESTÄ

KILPAILUTUSTUSKAA


Kuva: Mauri Monto

Mahdollinen kilpailun avaaminen radoilla aiheuttaa jo etukäteen pelkoja ja toisaalta katteettomia odotuksia. Muiden alojen kokemukset kilpailutuksesta ovat usein olleet työntekijöiden kannalta kielteisiä. Pahin vaara on kuitenkin, että päättäjät saattavat kuvitella voitavan alentaa rautateiden rahoitusta nykyisestäkin vähästä. Toisaalta matkustajille ei ole tulossa vaihtoehtoja vaikkapa Tampereelle mentäessä.

Asiaa tutkinut työryhmä ehdottaa vain kilpailutuksen vapauttamista, kun Ruotsissa ja monessa Keski-Euroopan maassa koko liikenne on avoinna. Mikä tahansa pätevä taho voi anoa haluamaansa ratakapasiteettia. Vain tässä olisi pelätyn kermankuorinnan vaara. Toimintatavasta on niin vähän kokemusta, ettei sen toimivuudesta voi sanoa mitään varmaa.

Uhista huolimatta olemme lähteneet tukemaan kilpailun vapauttamista, koska olemme lopen kyllästyneitä VR:n tehottomaan ja matkustajia eduista piittaamattomaan toimintaan. Monopolin väitetään turvaavan liikennöinnin myös huonosti kannattavilla reiteillä. On kuitenkin helposti havaittavissa, että VR:n tavoitteena on pitää liikenne mahdollisimman alhaisella tasolla. Esimerkiksi mikään pääkaupunkiseudun ulkopuolinen lähiliikennehanke ei ole toteutunut pääasiassa VR:n vastustuksen takia. Jospa kilpailulla pelottelemalla saisi tähän muutoksen; päättäjillä ei ole ollut siihen tahtoa tai kykyä.

Nykyisessä yksinoikeussopimuksessa VR:ltä monopolin vastineeksi vaaditut toimet ovat aivan riittämättömät, 40 miljoonan ratarahoituspotista huolimatta. Kohtuullinen liikenteen taso voisi olla kaukoliikenteessä nykyisen kolmen tunnin junavälin sijasta kaksi tuntia. Lähiliikenne pitäisi aloittaa ainakin Turussa ja Tampereella sekä sisämaan yöjunaliikenne palauttaa jollakin tasolla. Lisäliikenteen pitäisi olla myös VR:n etu kaukonäköisesti ajatellen. Yhdessä Euroopan maassa (Sveitsi) tämä on onnistunut.

Operaattorin on kyettävä toteuttamaan liikenteen laajentaminen taloudellisesti järkevällä tavalla. Valtiovallan on osoitettava radan pitäjälle riittävät resurssit infrastruktuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen, ilman tätä liikenne ei parane kilpailua vapauttamallakaan.
 

Juha P. Korhonen
Hallituksen jäsen
Suomen Rautatiematkustajat ry
Helsinki
 

Demari 3.6.2010