Pääsivu

Vr-yhtymän yksinoikeus harkintaan

Olisiko henkilöliikenne sittenkin mahdollista?

Eduskuntavaalit ja yöjunat

Sinisten vaunujen romutus arveluttavaa

Junalla Helsinkiin - yöjunalla olisi tarve

Lähijunia Ouluun vaikka heti

On jo aika vapautua VR:n kahleista

Taitaa olla yöjunakapinan aika

Yöjunat ja yhdenvertaisuus

Sisämaan yöjunayhteydet ja liikenneministeriön uskottavuus

Vr Oy ja julkinen palvelu

Sisämaan yöjunayhteydet palautettava

Ministeri Vehviläinen valitsi puolensa

Kemijärven yöjunasekoilu

Kysymys on palveluasenteesta

Junapysäkkien lakkauttaminen järjettömästi perusteltu

Uudenkaupungin junakeskustelu ajautunut sivuraiteelle

Yöjuna Koillismaalle?

VR:n liikennemonopoli harkintaan

Rataverkko demokratian aikaan

Kritiikkiä faktapohjalta. kiitos!

Taavetin juna-aktivistit Kemijärven tiellä

Kuluista perillä vain harvat

Pikajunalla vanhaa rataa

Miksi juna ei kulje Pieksämäelle?

Siniselle vaunukalustolle löytyy käyttöä

Yöjunalla Vuokattiin

Hallitus

Linkkejä

 

AJATUKSIAMME RAIDELIIKENTEESTÄ

YÖJUNASELVITYS HAISEE


Kuva: Mauri Monto

Liikenneministerimme on havainnut, että yöjunien palauttamista on laajalti käsitelty tiedotusvälineissä. Itse hän kertoo ottavansa kantaa selvitykseen vasta sen valmistuttua. Yöjunat olisi kuitenkin jo haudattu, ellei mietintö olisi vuotanut julkisuuteen. Ministeriön toimeksiannossa on sellaisia valuvikoja, ettei niitä maakuntamme edustajakaan uskaltane korjata.

Tarjouspyyntöaineistossa todetaan: ”VR Osakeyhtiön mukaan toimintaympäristössä ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella lähtökohtien sisämaan yöjunaliikenteen käynnistämiselle voisi olettaa parantuneen. Lisäksi liikenteen aloittaminen vaatisi myös uuden vaunukaluston hankintaa.”

Ministeriön mukaan siniset vaunut kelpaavat vain romuksi. Toisenlaista tietoa saamme VR:n 125-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistusta kuvateoksesta Vauhtia ja voimaa (1986). Kirjan kuvassa on sininen vaunu konepajakäsittelyssä ja teksti: ”Tässä työssä vaunut saatetaan riisua alkutekijöihinsä. Asianmukaisen käsittelyn jälkeen peruskorjauksen läpikäyneestä vaunusta tulee aivan uuden veroinen.”

Juhlakirjan näkemys ei ole perätön. Esimerkiksi Ruotsissa käytetään 1950- ja 1960-luvuilla rakennettuja makuuvaunuja, joita on modernisoitu. Espanjassa on muutettu 1950-luvun saksalaisilla piirustuksilla 1960-luvulla valmistettuja päivävaunuja suihkullisiksi makuuvaunuiksi ja nostettu niiden huippunopeutta. Talvisessa Kanadassakin juuri aloitellaan yli 50 vuotta vanhojen teräsvaunujen kunnostusta ja toistetaan valmistajan mainosta, ettei vaunuja ole poistettu käytöstä loppuun kulumisen takia.

Edelleen ”Tarkastelusta on käytävä ilmi tutkittavien vaihtoehtojen mukaisen liikenteen kustannukset (mukaan luettuna kalustokustannukset) ja tulot, vaikutukset olemassa olevien juna-, bussi-, lentoyhteyksien toimintaedellytyksiin sekä liike- ja yhteiskuntataloudellinen kannattavuus.” Toistamiseen korostetaan ”Lisäisikö liikenne matkustusta vai siirtyisikö matkustus olemassa olevista yhteyksistä?”

Ministeriö tuntuu suojelevan VR Oy:lle mieluisia yöllisiä Pendolinoja. Siksi ei kysytä, onko yön yli makuuvaunussa nukkuminen mielekkäämpää kuin aamuöinen herätys ja junassa istumapaikalla nukkuminen. Tämä näkyi keskeneräisessä mietinnössä, jossa tyydyttiin olemassa oleviin juniin ja odottelemaan niiden joskus tapahtuvaa nopeutumista.

Puoluerahoitusta koskevassa tiedotteessaan kesäkuussa 2009 keskusta ilmoittaa julkistavansa kaikki yrityksiltä saamansa yli 5.000 euron tuet. Vuodelta 2008 tällaisia ei mainita yhtään, kun taas VR Oy:n mukaan puoluetta on sponsoroitu 5.376,85 eurolla. Minimijohtopäätös tästä on, ettei puolueiden vapaaehtoisiin rahoitusilmoituksiin voi luottaa.

Liikenneministeri on korostanut, että henkilöjunaliikenteen kilpailun mahdollisuuksia selvitetään avoimin mielin. Tämän avomielisyyden vallitessa ja työryhmän yhä pohtiessa asioita VR Oy:lle on annettu kymmenvuotinen yksinoikeus käytännössä koko rataverkolle, koska ministerikin pitää toisille sallittuja rataosia taloudellisesti tuhoon tuomittuina. Mitä kaikkea yöjunatyöryhmän ympärillä leijuva haju peittää?


Kalevi Kämäräinen
puheenjohtaja
Suomen Rautatiematkustajat ry

Karjalainen 12.2.2010