Pääsivu

Lähijunia Ouluun vaikka heti

On jo aika vapautua VR:n kahleista

Taitaa olla yöjunakapinan aika

Yöjunat ja yhdenvertaisuus

Sisämaan yöjunayhteydet ja liikenneministeriön uskottavuus

Vr Oy ja julkinen palvelu

Sisämaan yöjunayhteydet palautettava

Ministeri Vehviläinen valitsi puolensa

Kemijärven yöjunasekoilu

Kysymys on palveluasenteesta

Junapysäkkien lakkauttaminen järjettömästi perusteltu

Uudenkaupungin junakeskustelu ajautunut sivuraiteelle

Yöjuna Koillismaalle?

VR:n liikennemonopoli harkintaan

Rataverkko demokratian aikaan

Kritiikkiä faktapohjalta. kiitos!

Taavetin juna-aktivistit Kemijärven tiellä

Kuluista perillä vain harvat

Pikajunalla vanhaa rataa

Miksi juna ei kulje Pieksämäelle?

Siniselle vaunukalustolle löytyy käyttöä

Yöjunalla Vuokattiin

Hallitus

Linkkejä

 

AJATUKSIAMME RAIDELIIKENTEESTÄ

JUNALLA HELSINKIIN - YÖJUNALLA OLISI TARVE

Kajaanista pääsee junalla Helsinkiin ja hyvä niin. Yhteyksiä on tarjolla niin suoraan kuin vaihdollisena Oulun tai Kouvolan kautta. Matka-aika on lyhentynyt liikennettä monopoliasemassa kiskoilla harjoittavan VR Osakeyhtiön mielestä niin merkittävästi oikoradan myötä, ettei yöjunaan enää riittäisi kulkijoita. Mutta jotta voi nykypäivänä esittää näinkin rohkeita väitteitä, pitäisi VR Oy:ssä tuntea hieman omaa lähihistoriaansa.
Menneinä vuosina voimassa olleita aikatauluja tutkimalla tekee yllättäviä löytöjä – enkä nyt suinkaan tässä yhteydessä halua ottaa esille matkalippujen hintoja verrattuna vaikkapa kuluttajahintaindeksiin – vaan matka-aikoihin Kajaanin ja Helsingin välillä. On ehkä hieman yllättävää, että tarkasteluvuosina 1985, 1990 ja 1995 päiväjunamatka taittui nälkämailta keskisestä Suomesta katsottuna syrjäiseen rannikkokaupunkiin Helsinkiin noin 6,5 tunnissa! Eikä silloin puhuttu mistään Lahti - Kerava oikoradasta, vaan kaikki junat ”kiersivät” Lahden - Riihimäen kautta. Nyt kun oikorata on saatu v. 2006 käyttöön on tuo matka-aika aamuöistä Pendolino –junaa lukuun ottamatta nopeimmalla päiväjunayhteydellä edelleen tuo 6,5 tuntia.

Yöllinen Pendolino –juna onkin kokonaan oma lukunsa, sillä taittaahan se tämän matkansa hieman vajaassa 6 tunnissa. Toki sillä edellytyksellä, ettei häiriöherkkä italialaistekniikka tee tepposia, ja juna jää korpitaipaleelle. Itse kyseisissä epäinhimilliseen aikaan kulkevissa vuoroissa joitakin kertoja matkustaneena ( Kajaaniin tulo Helsingistä yöllä klo 01.00 ja lähtö Helsinkiin klo 03.52 ), olen saanut havaita ettei kovinkaan moni kainuulainen kyseisiä vuoroja käytä. Lienee prosentin murto-osia Kajaanin asemaa vuosittain käyttävistä matkustajista. Onpa ollut kertoja, joissa junassa on ollut likipitäen enemmän henkilökuntaa työssä ( ravintolavaunun myyjä, konduktööri ja kuljettaja ) kuin matkustajia ennen tai jälkeen Kuopion/Iisalmen. Rohkenen jopa väittää, että Pendolino on tuttu pääosalle kainuulaisista ainoastaan VR:n mainoksista, sillä harvapa sillä on Kajaaniin tullut tai lähtenyt. Toki on mahdollista, että jokunen on käynyt junaa ihmettelemässä Kajaanin ratapihalla Rautatieläisten Liitto ry:n ja Rautatievirkamiesliitto ry:n mielenilmauspäivänä 15.06.2009, jolloin myös Pendolino seisahtui koko päiväksi Kajaaniin. Pendolino -junaakin pitäisi käyttää, jotta junayhteydet säilyvät. Onhan VR:n henkilöliikennejohtaja Antti Jaatinen kertonut julkisuudessa, että junassa pitäisi olla 150-200 matkustajaa, jotta se olisi kannattava. Vaan kun näillä aikatauluilla yli 99% potentiaalisista matkustajista ei pysty.

Kolme vuotta sitten Kainuun yöjuna lopetti kulkunsa. Oikoradan käyttöönoton jälkeen VR:n oman ilmoituksen mukaan matkustajamäärät ovat kasvaneet. Herääkin kysymys, paljonko olisivat yöjunan matkustajamäärät nousseet, jos yöjunan olisi sallittu jatkaa kulkuaan? Ja jos VR olisi kyseistä yhteyttä myös aktiivisesti markkinoinut, kuten VR Oy:n ja Liikenne- ja Viestintäministeriön silloisetkin sopimukset ostoliikennejunista taisivat edellyttää.

Yöjuna tarjoaa junaa käyttäville matkustajille merkittävää lisäarvoa: voi käyttää matkustusajan nukkumiseen makuuvaunussa ja olla perillä huomattavasti virkeämpänä kuin öisessä Pendolinossa istuma-asennossa torkkuneena. Yöjunalla ei myöskään ole tarvetta samanlaiseen kiireeseen kuin päiväjunilla. Aikaahan on koko yö!

Helsingistä pääsee päivittäin Ouluun kahdella yöjunalla ja sesonkiaikaan useammalla, jopa seitsemällä kaikkien Helsinki - Kolari junien ollessa kulussa, ruuhkaista peruskorjauksessa olevaa Pohjanmaan –rataa pitkin. Toijalassa 16.06.2009 tavarajunan kiskoilta suistuminen pakotti pohjoiseen menevät yöjunat käyttämään rataa Kouvolan Kajaanin kautta Ouluun. Tuolloin tapahtunut poikkeuksellinen yöjunien kierto väljempää reittiä Kajaanin kautta osoitti kiistatta, että yöjuna on matka-ajassa VR:n nykyisessä aikataulurakenteessa kilpailukykyinen myös Kajaanin kautta kiertäessään. Olisi todellakin aika paitsi saattaa Kainuun yöjuna uudelleen kulkuun, myös päästää raiteiden henkilöliikenteeseen VR:n ohelle muitakin - ehkä jopa innovatiivisia yrittäjiä - ellei VR yöjunia halua asiakkailleen tarjota.Jarkko Voutilainen

Kainuun Sanomat 13.8.2009