Pääsivu

Miksi juna ei kulje Pieksämäelle?

Hallitus

Linkkejä

 

PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ

SINISELLE VAUNUKALUSTOLLE LÖYTYY KÄYTTÖÄ

VR-Yhtymän ylin johto ilmoitti äskettäin erostaan uusien makuuvaunujen hankintaa koskevan erimielisyyden yhteydessä. Uuden kaluston hankinta on toki hyvästä, mutta tuhotaanko samalla käyttökelpoisia vaunuja? Tätä voidaan pohtia liikenneministeri Vehviläisen 23.10. antaman vastauksen valossa kansanedustaja Lauri Oinosen kysymykseen (KK 710 / 2008 vp) aikooko hallitus toimia muun muassa sinisen vaunukaluston säilyttämiseksi.

Vastauksen mukaan yli 300 vaunua käsittävän sinisen kaluston tekninen käyttöikä täyttyy. Koska vuosina 1978 – 1985 rakennetut vaunut perustuvat 1960-luvun tietotaitoon, niistä puuttuu nykyään välttämättömiä ominaisuuksia eikä huippunopeus 140 kilometriä tunnissa sovi pääratojen liikenteeseen. Jos vaunujen elinikää halutaan jatkaa, joudutaan kalliisiin korjauksiin nykytekniikan ominaisuuksia saavuttamatta. Asiakkaatkin ovat toivoneet sinisen kaluston korvaamista.

Kysyjä korosti vaunujen merkitystä ns. vähäliikenteisillä radoilla, uusilla poikittaisreiteillä sekä ruuhkahuippujen tasaajana pääradoilla, kun vastauksessa tähdennetään niiden soveltumattomuutta pääradoille.

Ministeriön näkemys rataverkon mahdollisuuksista osoittautuukin rajalliseksi. 140 kilometriä tunnissa ellei vähemmän riittää jopa pääradoilla aivan hyvin vaikkapa yöllä. Moni valitsisi varmasti myös tällaista nopeutta viillettävän junan esimerkiksi väleillä Joensuu – Kontiomäki – Oulu ja Jyväskylä – Haapajärvi – Oulu, jos junia kulkisi.

Näkemys korjauskelvottomuudesta voidaan kyseenalaistaa monin esimerkein. Kanadassa käytetään yhä 1950-luvulta peräisin olevia henkilövaunuja ja Ruotsissa vuosina 1956 – 59 rakennetut makuuvaunut kelpaavat jopa kansainvälisiin juniin Malmö – Berliini, joissa ne korvaavat ahtaan saksalaisen kaluston.

VR Oy käyttää päärataa Pietariin kulkevassa Sibelius-junassa alun perin vuonna 1966 valmistunutta vaunua ja ministeriönkin mukaan yhtiö kunnostaa 1960-luvulta peräisin olevia dieselvetureita.

Suomalaisen kaluston etu on sen kuormaulottumassa. Jos tänne hankitaan vaunuja keskieurooppalaisin mitoin, matkustajilla olisi entiseen verrattuna ”piukat paikat”. Mainitsemani esimerkit viittaavat siihen, ettei sinisten vaunujen ainoa taloudellinen käyttötapa ole romutus. Virheen on todennäköisesti kertaalleen sallittu tapahtua VR Oy:n hävitettyä kalustoa Itä-Suomen yöjunaliikenteen loputtua vuonna 2006.

Useat liikennöitsijät sallivassa Ruotsissa kalusto vaihtaa omistajaa ja uutta hankitaan, mutta vanhaakin kannattaa korjata. Kunnostettu vanha vaunu on matkustajallekin parempi kuin ei junaa ollenkaan.

Naapurissamme henkilöjunaliikenteen kulkumuoto-osuus on meitä korkeampi, vaikka asukastiheys on suunnilleen sama. Jotta meillä ei tehtäisi enää uusia virheitä, sinisen kaluston lisäromutus tulee estää ja samalla on selvitettävä ennakkoluulottomasti rataverkon käytön sallimista muillekin kuin VR Oy:lle.


Kalevi Kämäräinen

(Oinosen kysymys ja ministerin vastaus ovat luettavissa osoitteessa
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_710_2008_p.shtml )

Julkaistu Kalevassa 24.11.2008