Pääsivu

Tilastotkin todistavat junien myöhästelyn

Henkilöjuna Joensuuhun

Rautateiden ongelma ydin on VR:n monopoliasema

Kaukojunia voisi käyttää lähiliikenteen tarpeisiin

Yöjunaselvitys haisee

Vr-yhtymän yksinoikeus harkintaan

Olisiko henkilöliikenne sittenkin mahdollista?

Eduskuntavaalit ja yöjunat

Sinisten vaunujen romutus arveluttavaa

Junalla Helsinkiin - yöjunalla olisi tarve

Lähijunia Ouluun vaikka heti

On jo aika vapautua VR:n kahleista

Taitaa olla yöjunakapinan aika

Yöjunat ja yhdenvertaisuus

Sisämaan yöjunayhteydet ja liikenneministeriön uskottavuus

Vr Oy ja julkinen palvelu

Sisämaan yöjunayhteydet palautettava

Ministeri Vehviläinen valitsi puolensa

Kemijärven yöjunasekoilu

Kysymys on palveluasenteesta

Junapysäkkien lakkauttaminen järjettömästi perusteltu

Uudenkaupungin junakeskustelu ajautunut sivuraiteelle

Yöjuna Koillismaalle?

VR:n liikennemonopoli harkintaan

Rataverkko demokratian aikaan

Kritiikkiä faktapohjalta. kiitos!

Taavetin juna-aktivistit Kemijärven tiellä

Kuluista perillä vain harvat

Pikajunalla vanhaa rataa

Miksi juna ei kulje Pieksämäelle?

Siniselle vaunukalustolle löytyy käyttöä

Yöjunalla Vuokattiin

Hallitus

Linkkejä

 

AJATUKSIAMME RAIDELIIKENTEESTÄ

MINISTERI VEHVILÄISEN VOIMA VAIKUTTAA JA TAHTO TOTEUTTAA?


Kuva: Mauri Monto

Julkisuudessa on kerrrottu VR-Cargon päätöksestä lopettaa Piippo Oy:n kuljetukset olemassa olevalla teollisuusraiteella Ourtokummussa. Huomionarvoista on se, että VR vetoaa toiminnan ”järkevyyteen” eikä kannattamattomuuteen. Palvelu ei siis tuota yhtiön mielestä riittävästi voittoa. Tämä linjaratkaisu ruostuttaa raiteita muuallakin ja on vastoin yleiseurooppalaista trendiä.

VR-Yhtymä on sataprosenttinen valtionyhtiö. Lehtijuttu kuitenkin osoittaa taas kerran, että yhtiö toimii etumme vastaisesti heikentämällä muun muassa teollisuuden toimintaedellytyksiä oman voitontavoittelunsa nimissä. Tästä puolesta yhtiön toimintaa vastaa ainakin nimellisesti valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikkö.

Myös liikenneministeriöllä on sanansa. Toiminta on kuitenkin epäloogista. Savossa toivotaan henkilöjunia perusparannetulle Huutokosken radalle samaan aikaan, kun VR:lle myönnettiin vaikeaselkoinen henkilöliikennemonopoli. Pian tämän jälkeen ministeri on joutunut perustamaan työryhmän selvittämään, miksi rata on vähällä käytöllä.

Anu Vehviläinen kertoo internetsivuillaan, että hänellä on voimaa vaikuttaa ja tahtoa toteuttaa. Jos itsekehulla olisi katetta, hän ministerinä mitä pikimmin perustaisi laaja-alaisen työryhmän pohtimaan VR:n tosiasiallisen yksinoikeusaseman haittojen torjumista. Työryhmän tarvetta ei poista, että Piippo Oy:n kanssa on päästy sopuun rautatiekuljetusten jatkamisesta. Tämä ei poista perusongelmaa.

Työryhmän pitäisi pohtia pitäisikö VR-Yhtymällä olla rahtiliikenteen palveluvelvoite niin kauan kuin se tosiasiallisesti hallitsee rautatierahdin markkinoita. Palveluvelvoite syntyisi, jos yhtiö ei pysty osoittamaan, että velvoitteen alaiset kuljetukset ovat sille tappiollisia. Selvittelyprosessin pitää olla läpinäkyvä eikä se saa kaatua pelkästään VR:n esittämiin väitteisiin.

Myös teollisuusraiteiden yhteyksiä valtion rataverkoon on pohdittava. Nykykäytäntö lienee, että liikennevirasto poistaa käyttämättömien raiteiden vaihteet ”omin luvin” ja siten vaikeuttaa raiteiden uudelleen käyttöön ottamista. On kehitettävä menettely, jossa myös raiteiden käyttäjiä kuullaan ja heidän näkemyksiään jopa otetaan huomioon.

Monenlaiset asiat ovat mahdollisia jopa niissä länsimaissa, joissa me kuvittelemme noudatettavan raakaa kapitalismia. Yhdysvalloissa rautatien lakkauttaminen edellyttää viranomaismenettelyä eikä se ole pelkkä ilmoitusasia, vaikka rautatieverkko on lähes kokonaan yksityisessä omistuksessa.

Atlantin takana on nähtävästi ymmärretty, että rautatieverkon tarkoitus on tuottaa hyvinvointia. Siksi omistajan haluja on rajoitettu yhteiseksi hyväksi. VR-Yhtymä taas on valtion keskushallinnon halujen mukaan voittoa tuottava yksikkö. Olisi aika täälläkin oivaltaa asioiden ero riippumatta siitä onko kysymys rataverkolla harjoitettavasta henkilö- tai tavaraliikenteestä. Mihin riittävät ministeri Vehviläisen kyvyt, taidot ja tahto?
 


Kalevi Kämäräinen
Puheenjohtaja
Suomen Rautatiematkustajat ry
Nurmes

Karjalainen 28.4.2010