Pääsivu

Kannanottoja

Kannanottoja 2011

Kannanottoja 2010

Kannanottoja 2009

Lausuntoja

Ajatuksiamme
raideliikenteestä

Hallitus

Linkkejä

Mediasta poimittua

Päivityksiä (Sisämaan
yöjunat)

 


Kannanottoja:

Tiedote avoimesta kirjeestä ostojunaliikenteen turvaamiseksi vuoden ajaksi 28.10.2015

Esitys ostojunaliikenteen turvaamiseksi vuoden ajaksi 28.10.2015

EU-komission Pisara-rataa koskeva kirje 8.7.2015

10.6.2015 Tiedote Pisara-radan rahoitusta koskevasta kirjeestä EU-komissiolle

10.6.2015 Pisara-radan rahoitusta koskeva kirje EU-komissiolle (englanninkielinen)

Pisara-radan rahoituskirjettämme koskeva väliaikatieto EU-komissiolta 20.4.2015

13.4.2015 Avoin kirje kaikille puolueille : VR - sijoitusyhtiöstä asiakaspalvelijaksi

10.4.2015 Mielipide Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnoksesta

26.2.2015 Pisara-radan rahoitusta koskeva kirje EU-komissiolle (englanninkielinen)

26.2.2015 Tiedote Pisara-radan rahoitusta koskevasta kirjeestä EU-komissiolle

21.11.2014 Esitys Pisara-ratahankkeen lykkäämiseksi

27.6.2014 Haukivuoren junapysähdyksiä koskevan valituksen täydennys KHO:lle

16.6.2014 Valitus KHO:lle Haukivuoren junapysähdysten lopettamisesta

9.7.2013 EU:n Komission liikennehallinnon vastaus.

31.5.2013 Ehdotus EU:n neljänneksi rautatiepaketiksi, näkemyksiä markkinaosaa koskevasta Suomen lausunnosta

31.5.2013 Tiedote; EU:n IV rautatiepaketin markkinaosa (kotimaan henkilöjunaliikenteen avaaminen kilpailulle)

20.12.2012 KHO:n päätös valituksestamme LVM:n päätöksestä asiakirjojen salaamisesta

30.11.2012 Tampereelta mallia pääkaupunkiseudulle HSL+-lipulle

1.2.2012 VR-Yhtymä Oy:n johdon bonukset ja omistajaohjaus