Pääsivu

Kannanottoja

Kannanottoja 2011

Kannanottoja 2010

Kannanottoja 2009

Lausuntoja

Ajatuksiamme
raideliikenteestä

Hallitus

Linkkejä

Mediasta poimittua

Päivityksiä (Sisämaan
yöjunat)

 


Kannanottoja 2011:

Vastaselityksemme KHO:lle 11.11.2011  LVM:n lausuntoon

LVM:n lausunto 21.9.2011 valitukseemme KHO:lle

4.10.2011 Kirje Ruralia-instituutille Pisara-radan aluetaloudellisten vaikutusten selvittämisestä

21.9.2011 Suomen Rautatiematkustajat ry:n liikennepoliittinen selonteko

9.9.2011 Junamatkustajien kokemuksia kaivataan!

5.8.2011 Valitusta koskevaa kirjeenvaihtoa LVM:n kanssa

7.7.2011 Valitus KHO:lle LVM:n päätöksestä 6.6.2011 asiakirjojen salaamisesta

15.6.2011 JSN:n päätös kanteluista 16.1.2011 ja 15.2.2011 koskien VR:n edustajan kieltäytymisestä osallistumisesta ohjelmaan jolloin journalistista ohjetta rikottiin

6.6.2011 LVM:n uusi päätös asiakirjapyynnöstä 12.8.2009 koskien yöjunaliikennettä

27.5.2011 Lausunto Pisara-radan YVA-arviointiselostuksesta

12.3.2011 Liikennepolitiikka hukassa?

31.3.2011 Paikallisjunia Tampereella ja muualla, miksei?

2.3.2011 KHO:n päätös asiakirjajulkisuutta koskevaan valitukseen

14.2.2011 Oikeuskanslerin päätös Liikenteen turvallisuusviraston menettelystä sähköisen asiakirjan vastaanottamista koskevan ilmoituksen toimittamisessa asiakirjan lähettäjälle.

15.2.2011 2. kantelu A-Talk-ohjelmasta VR jumissa

Vastaus alla olevaan kanteluun JSN:lle
16.1.2011; Kantelu A-Talk-ohjelmasta VR jumissa 13.1.2011 klo 21.05 - 21.50 Julkisen sanan neuvostolle

 4.1.2011; Rautateitä kehitettävä demokraattisilla raiteilla