Pääsivu

Kannanottoja

Lausuntoja

Ajatuksiamme
raideliikenteestä

Hallitus

Linkkejä

Mediasta poimittua

Päivityksiä (Sisämaan yöjunat)

 


Lausuntoja:

Lausunto ehdotuksesta osto- ja velvoiteliikenteen kehittämiseksi 2020-2022
-> Liite: Tarvittava Dm12-kalusto liitevaunukonseptin kera
-> Kaikki lausunnot luettavissa täällä

Lausunto ehdotuksesta runkoverkkosuunnitelmaksi 1.10.2018
-> Kaikki lausunnot luettavissa täällä

Lausunto liikenneinfran puurakentamisohjelmaluonnoksesta 2.5.2018

Lausunto vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä 5.9.2016

Lausunto esityksestä liikennekaareksi 25.5.2016

Lausunto Pisararata-hankkeen tilanteesta Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle 15.1.2015

Lausunto 12.3.2014 Pirkanmaan 2040 maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi -raportista

Tiedote 17.2.2014: Kantelu Euroopan yhteisöjen komissiolle yhteisön oikeuden rikkomisesta (VR:n henkilöliikennemonopoli)

Kantelu Euroopan yhteisöjen komissiolle yhteisön oikeuden rikkomisesta (VR:n henkilöliikennemonopoli)

Lausunto EU:n rakennerahasto-ohjelman valmistelusta 2014 – 2020

Lausunto Lamminrahkan osayleiskaavan luonnoksiin 18.2.2013

LVM:n velvoitepäätöksen täydennys VR-yhtymälle  26.9.2012

Lausunto Pisara-radan kaavoitussuunnittelusta 14.9.2012

Kommentteja liikennepoliittista selontekoa koskevaan luonnokseen 12.3.2012

Lausunto rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamismahdollisuuksia koskevan työryhmän mietinnöstä 15.9.2010

Lausunto Pisara-radan YVA:sta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 5.7.2010

Lausunto lentoradasta liikennevirastolle 1.4.2010

Lausunto Seinäjoki-Jyväskylä-Haapamäki-Orivesi-Tampere-ratavyöhykkeen kehittämisohjelmasta liikenne- ja viestintäministeriölle 8.2.2009

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle esityksestä joukkoliikennelaiksi

Lausunto rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamisesta 27.3.2009 Liikenne- ja viestintäministeriölle

Liittojen ylläolevaa tukeva lausunto 14.1.2009