Pääsivu

Kannanottoja

Lausuntoja

EU-kantelu ja sen eteneminen

Ajatuksiamme
raideliikenteestä

Hallitus

Linkkejä

Mediasta poimittua

Päivityksiä (Sisämaan yöjunat)

 


Pisaraa koskevat TEN-T-hakemusasiakirjat:

EU-komission saatekirje 3.6.2015

Hakemuslomake A 1

Hakemuslomake A 2.2

Hakemuslomake B

Hakemuslomake C

Hakemuslomake D

Tilitietolomake

Liite 1: Pisara-YVA 15.3.2011

Liite 2: Pisara-YVA 2010

Liite 3: Lausunto Pisara-radan YVA-selostuksesta 14.7.2011

Liite 4: Lausunto YVA-ohjelmasta 23.7.2010

Liite 5: Helraa koskeva YVA-lausunto 10.2.2015

Liite 6: Pasila – Tikkurila –raiteita koskeva YVA-lausunto 24.2.2014

Liite 7: HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA

Liite 8: HLJ Review 1 / 11 Impact Assessment Abstract

Liite 9: HSL:n HLJ 2011 liikennejärjestelmäpäätös 29.3.2011

Liite 10: KUUMA-hallituksen HLJ liikennejärjestelmäpäätös 19.4.2011

Liite 11: Natura-kartta

Liite 12: Yleiskartta alueesta

Liite 13: Paikkatietojen GIS-tiedostot (ZIP-paketti)

Liite 14: Pisara-radan yleissuunnitelman tiivistelmä 2011

Liite 15: Tiivistelmäsivu selvityksestä "Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen"

Liite 16: Pasilan lisäraiteen yleissuunnitelma

Liite 17: Pasilan lisäraiteen ratasuunnitelma

Liite 18: Hyöty-kustannussuhteesta yleensä englanniksi

Liite 19: Ote Valtion vuoden 2012 talousarvioesityksestä

Liite 20: Ote Valtion vuoden 2014 talousarvioesityksestä

Liite 21: Pisaran ym. hyöty-kustannussuhteesta englanniksi