Pääsivu

Kannanottoja

Lausuntoja

EU-kantelu ja sen eteneminen

Pisaraa koskevat
TEN-T-hakemusasiakirjat

Ajatuksiamme
raideliikenteestä

Hallitus

Linkkejä

Mediasta poimittua

Päivityksiä (Sisämaan yöjunat)

 


EU-kantelu ja sen eteneminen:

EU-komission kantelumenettelyn päättämiskirje 10.8.2015 suomeksi

EU-komission kantelumenettelyn päättämiskirje 31.7.2015 englanniksi

Response to the EU Commission's letter of January 6, 2015

Vastine EU-komissiolle 2.2.2015

EU-komission kirje Suomelle (ei päiväystä)

Suomen kirje EU-komissiolle (ei päiväystä)

EU-komission vastaus kanteluun 6.1.2015

Euroopan komission kirje 9.7.2014

Second letter to the Commission 23.4.2014

Tiedote 23.4.2014: VR:n henkilöliikennemonopolia koskeva kantelu

Railway Policy in Finland 14.3.2014

Lisäaineistoa ja -näkökohtia VR:n yksinoikeutta koskevaan kanteluun Euroopan yhteisöjen komissiolle

25.2.2014: EU-komission vastaanottokuittaus

Press release 24.2.2014: Complaint to the Commission of the European Communities regarding failure to comply with Community Law

Tiedote 17.2.2014: Kantelu Euroopan yhteisöjen komissiolle yhteisön oikeuden rikkomisesta (VR:n henkilöliikennemonopoli)

Kantelu Euroopan yhteisöjen komissiolle yhteisön oikeuden rikkomisesta (VR:n henkilöliikennemonopoli)