Pääkirjoitukset POHJOLAN SANOMAT

19.5. Junaliikenne uuteen nousuun


Kun Islannissa tulivuori syytää ilmaan tuhkaa, ja estää ainakin ajoittain lentoliikenteen sujumisen normaalilla tavalla, niin sen luulisi avaavan
uusia mahdollisuuksia rautatieliikenteen kehittämiseen.

Yöjunassa lentokiellon aikana näyttikin hetken kuin muutos olisi
tapahtumassa. Junan täydessä ravintolavaunussa pussihousuinen haitarimies
laulatti matkustavaisia, ja tunnelma oli lupsakka kuin aikoinaan Lentävässä
kalakukossa.

Tunnelman paraneminen johtui ilmeisesti siitä, että viihdyttämisestä
huolehti joku omaan piikkinsä, ja ihmiset muutenkin hetkeksi luopuivat
turhasta kiireestä ja malttoivat nauttia matkustamisesta.

Sen sijaan rautatieliikenteestä vastaavan monopoliyhtiön VR:n toimet eivät
vastaa ihmisten odotuksia. Yhtiö on koko ajan hilannut matkalippujen hintoja
ylös, kun taas palvelu on monessa suhteessa mennyt toiseen suuntaan.
Rautatieasemalle ei yleisö enää voi soittaa, nettipalvelu horjuu ja
puhelinmyynnissä palvelua saa odottaa usein hermostumiseen asti. Kun vielä
talvella lumisade sotki raideliikennettä, ja keväällä routa runteli raiteita
aiheuttaen myöhästymisiä, niin VR:n toiminta ei saa matkustavaisilta
myötätuntoa.

Siksi rautatieliikenteen kilpailun avaamista pohtineen työryhmän ehdotuksia
kannattaa harkita ainakin periaatteessa. Hyvin toteutettuna kilpailutus
voisi säästää julkisia menoja, alentaa lippujen matkustajahintoja, lisätä
liikenteen tarjontaa, parantaa palvelutasoa ja myös vähentää liikenteen
kokonaispäästöjä. Näin ainakin työryhmä uskoo.

Periaatteessa usko kilpailun autuuteen voi olla vankka, mutta ainakin
katsottaessa maailmaa pohjoisen vinkkelistä on nähtävissä myös
epävarmuustekijöitä.

Saattaa olla, että kilpailutus olisi etu myös junamatkustajille siellä,
missä kilpailutukseen aiotaan ensimmäisenä mennä eli pääkaupunkiseudun
lähiliikenteessä. Sinne riittäisi varmaan halukkaita liikennöitsijöitäkin
myös raiteille poimimaan rusinat pullasta.

Eri asia on, kuka suostuisi jatkamaan junaliikennettä huonosti
kannattavilla, jopa kannattamattomilla rataosuuksilla. VR:hän on jo omalta
osaltaan lopettanut tällaisia osuuksia, vaikka sillä valtion omistamana
yhtiönä luulisi olevan myös jonkinlaisia yhteiskunnallisia velvoitteita.
Niistä velvoitteista tuskin välittävät tulevaisuudessakaan yhtiöt, jotka
voittavat kilpailuttamisessa.

Oma ongelmansa on radanpito, joka nykyisin on ratahallintokeskuksen
tehtäviä. Toki infrastruktuurin pitäminen valtion hoidossa lienee järkevää
tulevaisuudessakin. Sen sijaan pitäisi keskustella nyt siitä, miten
kustannukset jaetaan, etteivät voitot jäisi liikennettä hoitaville yhtiöille
ja rataverkon ylläpidosta aiheutuvat tappiot veronmaksajille.

Liikenneyhteyksistä puhuttaessa on aina kyse myös siitä, halutaanko koko maa
pitää asuttuna. Raideliikenteen mahdollinen kilpailuttaminen ei saa johtaa
siihen, että liikenne keskittyisi vain etelän kasvukeskuksiin, mikä
auttamattomasti johtaisi yhä kiihtyvään muuttoliikkeeseen.

Kun normaali henkilöliikenne pohjoiseen vähenisi ja rataverkosto
rappeutuisi, niin Lappiin lomalle matkailevatkaan eivät enää astuisi junaan.
Tavaraliikenteessähän kilpailu on jo mahdollista, mutta hinkua
kuljettamistarjousten tekemiseen ei tunnu olevan.

Junaliikennettä on syytä kehittää myös ympäristöllisistä syistä. Siksi
valtion pitää laittaa esimerkiksi Pohjanmaan rata kuntoon mahdollisimman
nopeasti, jotta sekä henkilö- että tavaraliikenne Pohjois-Suomeen sujuisi
kitkatta. Vaikka kilpailuttaminen tuntuu nyt olevan taikasana, jolla kaikki
ongelmat uskotaan selvitettävän, niin henkilöliikenteen kilpailuttamista
rautateillä on vielä syytä pohtia kaikessa rauhassa.