KYSYMYKSIÄ LIIKENNEMINISTERIÖLLE

1. Ministeriö on uusimassa henkilöjunia koskevia ostoliikennesopimuksia. Aiotaanko VR Oy:n yksinoikeus säilyttää sopimusteitse?

2. Jos VR Oy:n yksinoikeus säilytetään, miten asetelmasta on päästävissä eroon (sopimusten irtisanomisaika)?

3. Esimerkiksi kotipaikkakuntani Nurmeksen vilkkaampi keskusta on radan varrella Porokylässä noin kaksi kilometriä pohjoisempana kuin matkustajajunan nykyinen pääteasema. VR Oy:n henkilökunta ajaa aina silloin tällöin ns. kiskobussin Porokylään käydäkseen syömässä läheisellä ABC-liikenneasemalla, mutta tekee tämän ilman matkustajia (ajo ei aiheuta työnantajalle lisäkustannuksia, koska uuden kaluston polttoaineenkulutus on veturijunia vähäisempi eikä polttoainetta myöskään kulu vaihtotöihin Nurmeksen asema-alueella). Porokylän raiteisto on liikenteenohjausteknisesti osa Nurmeksen liikennepaikkaa, joten kiskobussin käynti Porokylässä ei häiritse pohjoisempana kulkevia junia. Konsultoiko ministeriö Nurmeksen kaupunkia ostoliikennesopimusta laadittaessa, jotta myös Porokylään saataisiin virallinen junapysähdys?

4. Muidenkin ostoliikennereittien varrella voisi lisätä pysähdyksiä ajettaessa kiskobusseilla veturijunien mukaisin aikatauluin ja saattaapa tarpeita olla muutakin kalustoa käytettäessä. Aikooko ministeriö tiedustella kaikkien radanvarsikuntien näkemystä tarvittavista pysähdyksistä?

5. Jos ministeriö ei aio tiedustella kuntien näkemyksiä, miten ministeriö perustelee menettelynsä?

6. Joukkoliikennelain valmisteluaineistossa on konsulttiyhtiö Tempon linja-autoliikennettä käsittelevä muistio, jossa todetaan, että julkisen vallan on suojeltava kilpailua eikä kilpailijaa (Alustava raportti joukkoliikennelain vaikutusarvioinnista 10.12.2008 s. 20). Paraikaa VR Oy:n sallitaan romuttaa kalustoa, joka saattaisi vielä olla käyttökelpoista. Mikä on ministeriön näkemys suojeltavasta oikeushyvästä rautatieliikenteessä (eikö kaluston ennenaikainen romuttaminen ehkäise kilpailua)?

7.Molemmat laillisuusvalvojat ovat monesti todenneet, että viranomaisen on vastattava (asiallisiin) kirjeisiin. Suomen Rautatiematkustajat ry teki keväällä perustellun esityksen sisämaan yöjunaliikenteen palauttamismahdollisuuksien selvittämiseksi. Ministeriö onkin perustanut työryhmän selvittelemään asiaa, mutta yhdistys ei ole saanut kirjeeseensä vastausta. Miksi ministeriö ei ole vastannut kirjeeseen?

8. Lapin joukkoliikennettä pohtineeseen työryhmään kuului myös matkailuelinkeinon edustaja. Miksi matkailuelinkeino ei ole edustettuna sisämaan yöjunaliikennettä pohtivassa työryhmässä?

9.Työryhmän ohjausryhmään kuuluu VR Oy, jonka aiempia laskelmia yöjunien tappioluvuista on epäilty. Kansanomaisesti voisi luonnehtia pukin olevan kaalimaan vartijana. Miksi VR Oy:llä on edustus ohjausryhmässä?

Koska ministeriön vastauskulttuurissa on ollut toivomisen varaa, lähetän viestini jo tässä vaiheessa tiedoksi myös oikeuskanslerinvirastoon.

Terveisin
Kalevi Kämäräinen

Puheenjohtaja

Suomen Rautatiematkustajat ry

www.rautatiematkustajat.fi